สวนรากแก้ว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกป่าครบวงจร

ด้วยความชำนาญ

สำรวจและวิเคราะห์สภาพที่ดิน ออกแบบและวางแผนการปลูกป่า เราให้บริการปลูกป่าและดูแลหลังการปลูกป่าแบบครบวงจร

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ: คุณมาวิน
เบอร์โทร: 0944948989
ไลน์ไอดี: kaoyod

ทีมงานปลูกคุณภาพ

บริการปลูกป่าครบวงจร

ให้บริการคัดเลือกพันธ์กล้าไม้และปลูกป่าทุกพื้นที่สำหรับ – ป่าเบญจพรรณ ที่เหมาะกับภาคเหนือหรืออีสาน ดินระบายน้ำได้ดี – ป่าดิบชื้น เหมาะกับภาคใต้ บริเวณฝนตกชุก – ป่าลุ่มน้ำ เหมาะกับภาคกลาง ที่ดินใกล้แหล่งน้ำ หรือน้ำท่วมถึง 

ประสบการณ์, คนสวนรากแก้ว มีประสบการณ์การปลูกป่ามากกว่าสามสิบปี เราทำคือกลุ่มเกษตรที่ทำมารุ่นต่อรุ่นผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน คนของเรามีความเข้าใจต้นไม้ ดินและน้ำ เป็นอย่างดี เราฟังลูกค้าและแนะนำการปลูกที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่บนพื้นฐานความเป็นจริง

ทีมงานของสวนรากแก้ว ก็คือคนปลูกเพาะกล้าไม้อยู่แล้ว เราเข้าใจต้นไม้ วิธีการปลูก การเติมโตของต้นกล้า คนสวนรากแก้วรู้จักการปลูกเป็นอย่างดี

การทำงาน, หลังจากสำรวจหรือได้ข้อมูลที่เด่นชัดของพื้นที่แล้ว ทางเราจะทำการคัดเลือกแนะนำสานพันธุ์ คำนวนต้นทุนการปลูกให้กับลูกค้า อย่างละเอียดเช่น ค่ากล้าไม้ ค่าดินปลูก ค่าปุ๋ย ค่าขนส่งและแรงงาน หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นระยะเวลาการปลูก นำเสนอให้กับท่านในการพิจรณาก่อนตัดสินใจ

การดูแลหลังปลูก, เรามีบริการหลังการปลูกเช่น ตรวจสอบและซ่อมเสริมต้นไม้ที่อาจจะตายบ่างส่วน บริการรดน้ำเสริม บริการตรวจสอบการความแข็งแรง บริการตัดหญ้ากันไฟป่า นอกจากนี้เรายังมีบริการใส่ปุ๋ยฉีดยาตามความจำเป็น